ויק הוא ויקינג צעיר ומלא תושייה ודמיון מתקשה לעמוד בדרישות הפיזיות הנדרשות מויקינגים ומסגל לעצמו דרכים שנונות, יצירתיות וחכמות לעמוד במשימות הנדרשות מויקינג צעיר.