ראש פסל החירות מוחלף בראש ליצן. מירט וז'אן פט חוקרים את התעלומה ומגלים קוסם נודע שירד מגדולתו וחזר לניו-יורק כדי לנקום.

מירט חוקרת – הכירו את התכנית

מירט חוקרת – הכירו את התכנית

מירט חוקרת – פרק 2 – טרוף המומיות

מירט חוקרת – פרק 2 – טרוף המומיות

מירט חוקרת – פרק 4 – לא טובות השתיים מן האחת

מירט חוקרת – פרק 4 – לא טובות השתיים מן האחת

מירט חוקרת – פרק 3 – הספינקס נסדק

מירט חוקרת – פרק 3 – הספינקס נסדק