גילבי מאתגר את ויק, מי מביניהם שיגיע לַנקודה הגבוהה ביותר על ספינתם- הדראקאר, יצטרף לויקינגים בְּמסעם השנה.

ויק הויקינג – חומר לעבודה

ויק הויקינג – חומר לעבודה

ויק הויקינג – פנס הקסם

ויק הויקינג – פנס הקסם

ויק הויקינג – הרעם של תור

ויק הויקינג – הרעם של תור