האם מוכרים גללים בחשאי מגן החיות? זוריק הגורילה החשדן בטוח שעושים עסקה מאחורי גבו, ומכריז על שביתת קקי.

גן חיות – הניתור האבוד

גן חיות – הניתור האבוד

גן חיות – המפץ הגדול

גן חיות – המפץ הגדול