שירתם של מרי ויולי מקבלת ביקורות קשות מטינק והן מחליטות לפנות למעריצים האמתיים
שלהן עד שהן מוצאות עצמן בקופסת מוזיקה של הסנייקים.

בוטרסניקים וגמבלים – הכירו את התכנית

בוטרסניקים וגמבלים – הכירו את התכנית

בוטרסניקים וגמבלים – הצצה לפרק: המתחה

בוטרסניקים וגמבלים – הצצה לפרק: המתחה

בוטרסניקים וגמבלים – הצצה לפרק: מלך ההתפרעות

בוטרסניקים וגמבלים – הצצה לפרק: מלך ההתפרעות

בוטרסניקים וגמבלים – הצצה לפרק: גמבלדקס

בוטרסניקים וגמבלים – הצצה לפרק: גמבלדקס