וילוו צריכה להתגבר על פחד הגבהים שלה כשהיא נתפסת על ידי עקעק ונלקחת לקן שלו. שאר החבורה צריכה למצוא דרך להציל אותה ולהשיג חלק חשוב של המקטינון.

קטנים מהחיים – הכירו את התכנית

קטנים מהחיים – הכירו את התכנית

קטנים מהחיים – מלכודת הסוכריה

קטנים מהחיים – מלכודת הסוכריה

קטנים מהחיים – הגודל משנה

קטנים מהחיים – הגודל משנה

קטנים מהחיים – מכווץ

קטנים מהחיים – מכווץ