כשאדילה גורמת לילד להפיל סוכריה ענקית בחצר, החבורה צריכה למנוע מהנמלים אוהבות הסוכר מלהידבק אליה, בלי להיתפס בעצמה.

קטנים מהחיים – הכירו את התכנית

קטנים מהחיים – הכירו את התכנית

קטנים מהחיים – פחד גבהים

קטנים מהחיים – פחד גבהים

קטנים מהחיים – הגודל משנה

קטנים מהחיים – הגודל משנה

קטנים מהחיים – מכווץ

קטנים מהחיים – מכווץ