זאק מתאמן להיות חרק ויוצא לחיפוש הראשון אחר החלק האבוד של המקטינון, וכתוצאה הוא נופל במלכודת של אדילה.

קטנים מהחיים – הכירו את התכנית

קטנים מהחיים – הכירו את התכנית

קטנים מהחיים – מלכודת הסוכריה

קטנים מהחיים – מלכודת הסוכריה

קטנים מהחיים – פחד גבהים

קטנים מהחיים – פחד גבהים

קטנים מהחיים – מכווץ

קטנים מהחיים – מכווץ