כיצד אריק המתמטיקוסם הופך ציפור לדג?

מתמטיפופ – פרק 3 – גובה שמונה ראשים

מתמטיפופ – פרק 3 – גובה שמונה ראשים

מתמטיפופ – פרק 2 – המתמטיקה הישנה שוב חוזרת

מתמטיפופ – פרק 2 – המתמטיקה הישנה שוב חוזרת

מתמטיפופ – פרק 1 – 9 קסום

מתמטיפופ – פרק 1 – 9 קסום