הפעילו את הראש כדי להבין את הניסוי הזה: אנחנו כבר משתמשים בשמונה ראשים!

מתמטיפופ – פרק 4 – זו ציפור! זה דג! זו מטמורפוזה!

מתמטיפופ – פרק 4 – זו ציפור! זה דג! זו מטמורפוזה!

מתמטיפופ – פרק 2 – המתמטיקה הישנה שוב חוזרת

מתמטיפופ – פרק 2 – המתמטיקה הישנה שוב חוזרת

מתמטיפופ – פרק 1 – 9 קסום

מתמטיפופ – פרק 1 – 9 קסום