צאו עם אריק למסע בזמן אלפיים שנים אחורה, אל מצרים העתיקה, ולמדו את שיטת הכפל הסודית שלהם.

מתמטיפופ – פרק 4 – זו ציפור! זה דג! זו מטמורפוזה!

מתמטיפופ – פרק 4 – זו ציפור! זה דג! זו מטמורפוזה!

מתמטיפופ – פרק 3 – גובה שמונה ראשים

מתמטיפופ – פרק 3 – גובה שמונה ראשים

מתמטיפופ – פרק 1 – 9 קסום

מתמטיפופ – פרק 1 – 9 קסום