ג'רונימו והמשפחה נוסעים לבקר את דוד גראוויס, בעכברושניה, כדי לערוך כתבה על 2 סיפורים גדולים. האחד, תצוגת אופנה גדולה שמתקיימת באותו שבוע, והשני, יצור אגדי, עכבר-זאב, שמסתובב ומפחיד את כל התושבים.

ג'רונימו סטילטון – החיפוש במדבר

ג'רונימו סטילטון – החיפוש במדבר

ג'רונימו סטילטון – מלכודני משוכפל

ג'רונימו סטילטון – מלכודני משוכפל

ג'רונימו סטילטון – עכברמוס

ג'רונימו סטילטון – עכברמוס