בעמק מרוחק ונסתר, עמוס בזבל וגרוטאות, מתנהל קרב כבר שנים רבות בין הטובים לרעים,
המכוערים ליפים, העצבניים לרגועים, המסריחים לחמודים. זוהי ארצם של הבוטרסניקים
והגמבלים.