לאחר שבאונסי שוברת את המדחף של הפי היא מסכנת את טינק וווילי ומשכנעת אותם לבוא
איתה לגבעת הסנייקים ולהביא אחד אחר.

בוטרסניקים וגמבלים – הכירו את התכנית

בוטרסניקים וגמבלים – הכירו את התכנית

בוטרסניקים וגמבלים – הצצה לפרק: המתחה

בוטרסניקים וגמבלים – הצצה לפרק: המתחה

בוטרסניקים וגמבלים – הצצה לפרק: שיר הבוטרסניקים

בוטרסניקים וגמבלים – הצצה לפרק: שיר הבוטרסניקים

בוטרסניקים וגמבלים – הצצה לפרק: גמבלדקס

בוטרסניקים וגמבלים – הצצה לפרק: גמבלדקס